Wynsen Bruinsma, Pingjum 20.10.1842 - Pingjum 9.3.1921     index

ouders
Sybren Dirks Bruinsma, 1807-1894
Janke Wijnsens Faber, 1809-1945

gehuwd met
6.5.1871 Autgertje Jansma, 1842-1932

kinderen
Wybren Bruinsma, 2.8.1873 - 31.3.1951, brugwachter te Harlingen
    geh. Francina Bakker, 1872-1941
    Wijnzen
    Frits
    Jikke
    Aukje, verpleegster
    Tine, verpleegster
Sybren Bruinsma, 7.12.1874 - Pingjum 15.1.1954, schipper op een rijnaak
    geh. Jeltje van der Veen, 1876-1949
    Wijnzen
    Roelof
    Lieuwe
Jiskje Bruinsma, 14.7.1878 - 24.10.1956
    7.6.1902 geh. Thijs Weerstra, 1873-1917, bakker
    Autgertje (Aukje) Weerstra, Arum 24.4.1903 - Franeker 8.2.1983
       13.6.1928 geh. Tjepke Gratama, Sexbierum 3.8.1900 - Franeker 12.9.1987, zelfstandig gardenier
       Jelke Gratama, Sexbierum 6.9.1934, onderwijzer
          geh. Trijntje Anna (Tiny) Schat, Leeuwarden 15.9.1934, onderwijzeres
          Soon Chul Kim, Seoel (Zd Korea) 30.6.1968, naam gewijzigd in: Theodoor Johan (Theo) Gratama
          Stibun Yoo, Seoel (Zd Korea) 3.3.1970, naam gewijzigd in : Arnoud Edwin Gratama
    Rommert Freerk Weerstra, Arum 27.4.1909 - Leeuwarden 12.3.1955, timmerman
       14.6.1937 geh. Wonseradeel Gizella Csonka, Szentmártonkátá, Hongarije 1.6.1912 - Leeuwarden 6.3.1991
       Thijs Weerstra, Harlingen 9.6.1939 - Leeuwarden 11.7.1998 , predikant
       Klaas Weerstra, Harlingen 24.10.1941, sterrenkundige
       Sándor István Weerstra, Harlingen 26.9.1944, architect
    Klaarke (Klara) Weerstra
    15.4.1952 geh. Jan Dirk Veldman, rechtskundig adviseur
Jantje Bruinsma, 23.12.1879-11.9.1975, geh. Johannes Belksma, 1881-1971
Dirk Bruinsma, 6.4.1886-13.4.1959, geh. Antje Hardenberg, 1887-1973
    Rimke
    Aukje
    Skelte
    Wijnzen
    Jantje
       geh. Andries Kootstra, kippenboer in Augustinusga
    Wybren
* Rinske Bruinsma, 1890-1982

woonplaats en werkzaamheden
schipper
Wynsen vervoerde onder meer aardappelen van Friesland naar Drenthe
en nam dan weer uit Drenthe een lading turf mee terug naar Friesland,
die hij daar zelf verhandelde.

documenten
Jiskje Bruinsma (1878-1956) met kleinzoon Jelke Gratama (1934)


Ongeveer 1925 - trouwfoto Aukje Weerstra (1903-1983) en Tjepke Gratama (1900-1987)
Aukje Weerstra, Tjepke Gratama met Jelke


Aukje Weerstra en Tjepke Gratama op latere leeftijd
Ongeveer 1975 - vijftigjarig huwelijk Aukje Weerstra en Tjepke Gratama
op de foto met Jelke Gratama, Tiny Schat, Theo (rechts) en Arnoud (links)


De ouders van Aukje Weerstra hadden een bakkerij in dezelfde straat in Arum waar
ook het postkantoor annex woonhuis van Otto Brik (1890-1953) stond. De vader van
Aukje Weerstra overleed jong (1917) en haar moeder bleef met de kinderen op die plek
wonen en ook de bakkerij bleef door haar gerund.
De huizen waren achterom met een speciaal aangelegd paadje over en weer
gemakkelijk te bereiken - de families hadden intensief contact met elkaar.
Als Aukje Brik midden in de nacht van bed gelicht werd en bij tante Jiskje
in een bedstee werd gedropt, wist ze dat er de volgende ochtend weer een
broertje of zusje bij zou zijn.
Aukje Weerstra kwam voor haar huwelijk heel veel in het gezin van
Otto Brik (1890-1953) om bij te springen in de huishouding met zes kinderen
en haar zus Klaartje Weerstra deed veel naaiwerk voor de Brikken.
Aukje Brik (1919) sprong op haar beurt de Weerstra's bij met het rondbrengen
van brood naar de vaste klanten, als dat zo uitkwam.
Aukje Brik herinnert zich dat Aukje Weerstra de kinderen van het
gezin van Otto Brik op zaterdagavond altijd in de tobbe sopte
onder het vertellen van leuke verhaaltjes.

Hieronder het gezin van Otto Brik (1890-1953) met nicht Aukje Weerstra


Toen Aukje Brik zo'n zes jaar was, trouwde Aukje Weerstra met Tjepke Gratama.
Tjepke was zelfstandig gardenier. Hij huurde een stuk land vlak onder de zeedijk
bij Sexbierum en daar heeft hij later reuma van gekregen.
Tjepke en Aukje hebben jarenlang Jelke Boonstra verzorgd nadat
diens moeder was overleden.
Jelke is in 1934 geadopteerd, eerst niet officieel, maar op een gegeven ogenblik zei
Tjepke Gratama: 'Do hjitst no Jelke Gratama en net mear Boonstra.'
Dat zal zo ongeveer in 1940 zijn geweest, toen Jelke naar school moest.
Jelke vertelt (in 2006):
'In de oorlog hadden we een onderduiker: Herman Neelis uit Berkel en Rodenrijs,
die heit heel lang heeft geholpen, totdat hij - Herman - werd opgepakt
dat moet in de buurt van de bevrijding zijn geweest.
Herman is met een meisje uit Sexbierum getrouwd, nadat hij weer vrij kwam.
Ik logeerde vaak in Arum, bij beppe Jikke en tante Klara.
In de bakkerij mocht ik wel eens ´helpen´. De bakker bij beppe was Omme Jaap,
een heel aardige man. Ik meen, dat hij Wagenaar heette.
Ook was ik vaak bij Omke Otto en muoike Rinske. Ik weet nog heel goed,
dat we op een Oudejaarsavond in het postkantoor zaten en om de haverklap
kaarten uit de bus haalden! Dat weet je moeder [Aukje Brik] misschien ook nog wel.
We vonden het prachtig!
Ik moest, volgens een Oom in Sexbierum, mijn vader helpen op het land.
Do kinst dy jonge skoan brűke! Ik vond het werk op het land vreselijk
en gelukkig hoefde ik niet altijd op het land, maar mocht naar de ULO in Franeker.
Later naar de Kweekschool in Leeuwarden. Toen in dienst en later als onderwijzer naar Hallum.
Ik had toen al verkering met Tiny Schat uit Berlikum en die heeft me naar Hallum gepraat,
omdat ze zelf al onderwijzeres in Ferwerd was.'

Zo rond hun zestigste, toen Jelke al uit huis en met Tiny getrouwd was,
begonnen Tjepke en Aukje nog aan een groot avontuur: wonen en werken op kasteel Klein Wassenaar.
De eigenaar Louwman was gescheiden en woonde in de buurt van het
kasteel met zijn Duitse vriendin. Op het kasteel woonden zijn drie zonen,
Jan, Peter en Evert Louman.
Louwman senior zocht een echtpaar om zijn zonen een gezellig thuis
te bieden en mee de huishouding te runnen, waar Aukje en Tjepke zich met
veel enthousiasme in gestort hebben voor een periode van ongeveer tien jaren.
Bij het kasteel was ook het dierenpark Wassenaar en daarvandaan
kwam er regelmatig bezoek op het kasteel.
Toen Siemen Wiersma (1917) en Aukje Brik (1919) er in 1964 eens gingen
logeren, hing bij aankomst een aap te slingeren in de gordijnen,
zat er een groot schildpad onder een lamp en stond in één van de kamers
een bak met slangen: het was een bijzondere beestenboel!
Voor een jonge chimpansee zorgden Aukje en Tjepke al net zo goed als
voor de broers Louwman. En de chimp gedroeg zich ook al net zo als de broers.
Als hij in bad moest, had hij daar allerminst trek in: hij vloog weg achter
een stoel en zat daar gekke bekken te trekken. Aukje moest hem dan zo'n beetje
aan een poot meeslepen naar de badkamer.
Toen de chimp Wim groter werd, ging hij uiteraard naar de dierentuin.
Als Aukje langskwam werd hij wild enthousiast. Helaas kon Aukje dan
niet bij hem komen - ze liep het risico doodgeknuffeld te worden door
de oersterke chimp.
In Wassenaar hadden Tjepke en Aukje in hun kerkgemeenschap plezierig
contact met andere Friezen, waaronder de neef van Siemen Wiersma (1917),
Jan Wiersma (1914-2001), die daar in die tijd predikant was en diens vrouw
Fimke Wiersma (1914-1997) en met Jelle Zijlstra en diens vrouw.
Daarna zijn ze weer teruggegaan naar Franeker in Friesland.
Ook daarvandaan zijn ze nog een keer uitgerukt om te verzorgen.
Toen Otto Wiersma (1953), kleinzoon van Otto Brik (1890-1953) en zoon van
Aukje Brik (1919) na de HBS theologie wilde gaan studeren en direct na
het HBS-examen in 1971 begon met de studie voor het Staatsexamen Gymnasium B,
wilden Siemen Wiersma (1917) en Aukje Brik (1919) toch wel graag op vakantie
met de andere kinderen, maar ze hadden er een hard hoofd in dat Otto gedurende
die weken wel goed voor zichzelf zou zorgen. Er werd niet tevergeefs
een beroep gedaan op oom Tjepke en tante Aukje die van het overleven een
gezellig feest maakten.
In Franeker woonden Tjepke en Aukje eerst in een huis en uiteindelijk in een serviceflat.

De chimpansee Wim waar Aukje en Tjepke ook voor zorgden in Wassenaar.


1990 Jelke Gratama (1934) en Tiny Schat (1934)


14.6.1937 trouwfoto Rommert Weerstra en Gizella Csonka


Jantje Bruinsma (1879-1975)


Johannes Belksma (1881-1971) en Jantje Bruinsma (1879-1975)


Johannes Belksma (1881-1971), Jantje Bruinsma (1879-1975), Wybren Bruinsma, Christien Beukema, Rinske Bruinsma (1890-1982)


Dirk Bruinsma (1886-1959)