Sybren Dirks Bruinsma, Pingjum 28.5.1807 - Pingjum 13.12.1894     index

ouders
Dirk Sybrens Bruinsma, 1762-1843
Grietje Klazes Zijsling

gehuwd met
27.6.1835 Sytske Jans Kuipers
26.2.1842 Wonseradeel Janke Wijnsens Faber, 1809-1945
Aafke Dijkstra

kinderen
* Wynsen Bruinsma, 1842-1921
Sijtske Bruinsma,
    geh. Minne Bonnema
    Baukje Bonnema, 6.9.1880
    Klaske Bonnema, 10.4.1886

woonplaats en werkzaamheden
schipper

documenten
Over de dochters van Sijtske Bruinsma en Minne Bonnema stond eind 20e eeuw
het volgende verhaal in een krant in Friesland (schrijver en krant onbekend):