Alle Epkes Wiersma, Bolsward 17.4.1864 - Oudemirdum 15.7.1935     index

ouders
Epke Klazes Wiersma, 1837-1919
Jeltje Alles van 't Zet, 1842-1868

gehuwd met
12.5.1888 Witmarsum Dieuwke Jorritsma, 1865-1893
1.5.1895 Workum, Antje van Dijk, 1864-1935

kinderen
Alle Wiersma, Spannum 4.10.1888 - Opende (Gr) 20.3.1956
    boer te Rijs
    geh. Janke Jongsma, Nijega (HON) 11.9.1892 - Rijs 7.4.1945
    Jan Tie Wiersma, Gaasterland 26.3.1914 - Leusden 26.6.2001
    predikant in Birdaard, Hallum, Delft en Wassenaar 
Hij volgde het gymnasium in Doetinchem en studeerde aan de RU te Utrecht.
Hij diende de kerkelijke gemeente te Birdaard(1941-1943), Hallum(1943-1946),
was de eerste studentenpredikant in Nederland(Delft 1947-1952) en stond tot zijn emeritaat te Wassenaar.(1952-1979)
Daarnaast was hij lange tijd voorzitter van de Ver. Hervormd Opleidingscentrum te Doorn en van de Nederlands Hervormde Predikantenvereniging.
Hij was tevens gedurende 20 jaar redactievoorzitter van Woord en Dienst, veertiendaags orgaan voor het hervormd kerkewerk.
Postuum werd in 2003 een boek van zijn hand uitgegeven: Het geloof van mijn vader en mijn moeder
       geh. Fimke Wiersma, Achtkarspelen 15.3.1914 - Amersfoort 2.4.1997 
Heeft Jan Tie tijdens haar studie in Utrecht ontmoet via Redbad(Friese Studentengenootschap in Utrecht)
Naast haar taak als domineesvrouw, was zij tijdens de jaren zestig directrice van het Nederlands Hervormd Contactbureau te Den Haag.
       dochter van Petrus Romke Wiersma en Schoutrina Dorhout
       Alco Gelco Wiersma, Hallum, 24.1.1942
          geh. Geusje Zwikker
          Tjeerd Jan Wiersma,
          Fimke Wiersma
       Schoutrina Marijke (Ina) Wiersma, Hallum 18.8.1944
          geh. Jan Jaap Vlieger
       Onno Boudewijn Wiersma, Hallum 16.4.1946 - Utrecht 19.8.2004
       rijksadviseur orgels monumentenzorg 
Onno Wiersma was adjunct-directeur en hoofd Expertise van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. In 1970 volgde hij Cor Edskes op als assistent van de Rijksadviseur voor orgels, dr. Oussoren. Na de dood van Oussoren in 1972 werd Wiersma waarnemend Rijksadviseur en in 1977 officieel Rijksadviseur. Deze functie betekende dat hij de minister adviseerde over orgelzaken. In 1987 werd hij als orgeldeskundige in de gelederen van de Rijksdienst opgenomen. In het kader van de nieuwe monumentenwet, aangenomen in 1988, begon hij met een herinventarisatie van de monumentale orgels in Nederland. 
Voor Onno Wiersma was de orgelklank het uitgangspunt; ook voor hem persoonlijk was klankschoonheid een inspiratiebron. Daarbij streefde hij ernaar dat alle bij orgelprojecten betrokkenen elk voor hun eigen competenties verantwoordelijk waren; adviseurs dienden niet de rol van de orgelmaker over te nemen of omgekeerd. Wiersma verafschuwde oppervlakkigheid.
Hoewel Wiersma niet meer officieel actief was als Rijksadviseur, was hij tot op het laatst zeer geÔnteresseerd in de orgelwereld.
       Guido Karel Wiersma, Delft 2.8.1947
          geh. Rudolphine Johanna Jacoba Bischoff van Heemskerck
          Jan-Willem Friso Wiersma
          Frederik Jelle Radboud Wiersma
          geh. 1994 Maarn, Carolien Franciska Beijerman
    Dieuwke Wiersma, Rijs 19.7.1926
       geh. Albert Gjaltema, Opende (Gr) 10.3.1925 - Opende 25.2.1996
       Janke Rinske Gjaltema, Opende 7.4.1948
       Sipke Gjaltema, Opende 21.12.1953
       Alco Gjaltema, Opende 3.2.1961 - 27.6.1999
       Rinske Janke Gjaltema, Opende 12.1.1967
    Meine Wiersma, Rijs 29.10.1928 - Leeuwarden 3.2.2001
       Leeuwarden secretarie financiŽn
       geh. Sjoerdje Miedema, Piaam 27.5.1930, verkoopster
       dochter van Broer Miedema en Janna Hengst
       Broer Wiersma, Leeuwarden 9.6.1956
       Alle Wiersma, Leeuwarden 9.6.1956
       Laurens Wiersma, Leeuwarden 12.2.1958
       Jan Wiersma, Leeuwarden 16.9.1961
          geh. Hilda Dijkstra, Leeuwarden, 19.8.?
          Dyan Wiersma, Leeuwarden 23.4.1997
          Romy Wiersma, Leeuwarden 1.5.1999
Epke Alle Wiersma, Parrega 17.6.1890 - Oudemirdum 31.7.1972, boer Oudemirdum
    geh. Witmarsum 12.5.1920 Sijtske van der Veen, Sandfirden 14.2.1898 - Sneek 22.7.1969
    Jelle Wiersma, Oudemirdum 11.6.1928 - Folsgare 27.2.1999
       timmerman-aannemer in Folsgare
       geh. Minke van der Goot, Oudemirdum 20.7.1932
       Sied Wiersma, Rijs 8.12.1955
          Minke, 31.8.1986
       Epke Alle Wiersma, Folsgare 8.2.1957
          makelaar te Zweeloo
          geh. Tineke Hettinga, Sneek 27.8.1956
          Jelle Jan Wiersma, 8.10.1981
          Suzanna Sjoukje Wiersma, 28.10.1983
       Sijtske Wiersma, Sneek 31.1.1963
          geh. Pieter Jan Wink, 1958
          Tineke Wink, 1987
          Minke Wink, 1989
          Sandra Wink, 1992
          Esther Wink, 1994
       Trijntje (Tineke) Wiersma, Sneek 7.9.1965
          geh. Peter Camper, 28.9.1958
          Tim Camper, 1991
          Anne Camper, 1993
          Maarten Camper, 18.4.1996
       Dieuwke Wiersma, Folsgare 4.10.1969
          geh. 1996 Ruurd Brandt, 22.1.1963
          Jelmer Brandt, 6.2.1998
          Meike Brandt, 27.6.2000
          Sietse Brandt, 29.5.2005
    Dieuwke Wiersma, Oudemirdum 25.4.1923
* Douwe Alles Wiersma, 1892-1958
kinderen tweede huwelijk met Antje van Dijk
Hendrik A... Wiersma, 25.4.1896 - Nieuwe Schans 25.2.1951
    spoorwegbeambte te Bobeldijk-Berkhout, Kwadijk-Edam, Venlo, Dordrecht
    stationchef te Nijkerk (Gld), Geertruidenberg en Niewe Schans
    geh. 6.9.1930 Maria Catharina Strootman, - Marken 1992, boekhoudster te Tegelen
    Antje (Annie) Wiersma, Dordrecht 18.6.19..
       geh. Peter Smitt, ...
    Jan Wiersma, Dordrecht 16.12.1937, fotograaf
       geh. Jacomina Heronia Latupapua (Her), Kaimana (Ned.IndiŽ) 27.12.1939, medisch analiste
       dochter van Simon Hendrik Latupapua en Jacoba Tahija
       Budiati Janka Wiersma (Bu), Amsterdam 13.11.1981
Jeltje Tietje Anna Wiersma, 17.1.1900 - ...
Tietje, 1903, geh Karel Bodegom, ...

woonplaats en werkzaamheden:
veehouder te Parrega en bekend dresseur van paarden
Soms kreeg hij een paard te beleren waar de eigenaar schoon
mee verlegen was. In de wintertijd wist Alle Epkes daar wel raad mee:
hij nam het paard mee 't ijs op - zo was 't gauw te kalmeren en hanteerbaar.

documenten
Alle Epkes Wiersma (1864-1935)


Alle Wiersma (1888-1956)


Onno Boudewijn Wiersma (1946-2004)


Onno Wiersma was adjunct-directeur en hoofd Expertise van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. In 1970 volgde hij Cor Edskes op als assistent van de Rijksadviseur voor orgels, dr. Oussoren. Na de dood van Oussoren in 1972 werd Wiersma waarnemend Rijksadviseur en in 1977 officieel Rijksadviseur. Deze functie betekende dat hij de minister adviseerde over orgelzaken. In 1987 werd hij als orgeldeskundige in de gelederen van de Rijksdienst opgenomen. In het kader van de nieuwe monumentenwet, aangenomen in 1988, begon hij met een herinventarisatie van de monumentale orgels in Nederland. Voor Onno Wiersma was de orgelklank het uitgangspunt; ook voor hem persoonlijk was klankschoonheid een inspiratiebron. Daarbij streefde hij ernaar dat alle bij orgelprojecten betrokkenen elk voor hun eigen competenties verantwoordelijk waren; adviseurs dienden niet de rol van de orgelmaker over te nemen of omgekeerd. Wiersma verafschuwde oppervlakkigheid. Hoewel Wiersma niet meer officieel actief was als Rijksadviseur, was hij tot op het laatst zeer geÔnteresseerd in de orgelwereld.

Epke Alle Wiersma (1890-1972)


12.05.1920 trouwfoto Epke Alle Wiersma (1890-1972) en Sijtske van der Veen (1898-1969)


1968/1969 Epke Alle Wiersma (1890-1972) en Sijtske van der Veen (1898-1969)


9.6.1955 trouwfoto Jelle Wiersma (1928-1999) en Minke van der Goot (1932)


Antje van Dijk (1864-1935)


1930 Hendrik () Wiersma en Maria () Strootman


1941 Annie () en Jan (1937) Wiersma


1976 Trouwfoto Jan (1937) en Her (1939) Wiersma


1976 Trouwfoto Jan (1937) en Her (1939) Wiersma met ouders


2005 Budiati (Bu, 1981) Wiersma