Douwe Jorrit Jorritsma, Hichtum 19.4.1838 - Bolsward 24.9.1923     index

ouders
Jorrit Meintes Jorritsma, 1760-1839
Antje Sytses Rienstra, 1796-1871

gehuwd met
1.3.1860 Witmarsum Janke Eeltje Kooistra, 1840-1875

kinderen
* Dieuwke Jorritsma, 1864-1893
Jorrit Douwes Jorritsma, 1875-1876

woonplaats en werkzaamheden:
veehouder

documenten
Douwe is geboren toen zijn vader 78 jaar oud was.
Douwe stond bekend als slangenmens: ondanks (of dankzij)
zijn lengte kon hij zijn benen in de nek leggen.
Hij stopte met zijn bedrijf in 1911.
Hij rentenierde in Bolsward aan de Snitserdyk waar hij een
huis liet bouwen, waar in de topgevel nog het jaartal 1911 staat.
De huizen staan een eind van de weg rechts, gezien vanuit Nijland Bolsward in.
Bij zijn overlijden liet hij het in die tijd grote bedrag van 67.000 gulden na.
De erfenis werd in vijf delen verdeeld over kinderen en/of kleinkinderen.
van 1/3 deel van het kindsdeel kon bijvoorbeeld zijn kleinzoon Douwe Alles
Wiersma zich als zelfstandig boer vestigen in het Heidenskip.