Gooitzen Siemens van der Wal, IJlst 18.11.1833 - Workum 24.1.1912     index

ouders
Symen Symens van der Wal, 1812-1845
Baukje Gooitzens Buma, 1804-1834

gehuwd met
19.5.1855 Workum Grietje Jetzes Reijenga, Heeg 15.11.1834 - Workum 19.2.1888
12.12.1899 Hijlaard, Tietje Lieuwes Wynia, Oostwierum 28.6.1813 - Workum 3.11.1891
toen hij 56 en zij 76 jaar oud was. Tietje overleed toen zij 78 jaar oud was.

kinderen
Baukje van der Wal, Heeg 20.3.1856-11.6.1881, geh. Otto Sap, 1853-
Aafke van der Wal, IJlst 4.12.1857-21.2.1914. geh. Jacob Klazes van der Schaaf, 1856-1918
Corneliske van der Wal, IJlst 8.5.1859, geh. Jan IJven
Jetze van der Wal, IJlst 24.2.1861-29.1.1949, huis- en rijtug-schilder in Parrega
   geh. Foekje(n) Wattes de Vries, Arum 5.2.1865 - 5.5.1896
   Grietje van der Wal, Wonseradeel 11.12.1885
   Gooitzen van der Wal, Wonseradeel 14.12.1886
   Lolkje van der Wal, Wonseradeel 15.2.1888
   Dieuwke van der Wal, Wonseradeel 25.10.1889 - Wymbritseradeel, 8.8.1913
     geh. Hantje Hannema, 28.11.1868-14.3.1938
     boer te Nijland, in 1916 gehuwd met de tante van Dieuwke
     Aaltje Algera (1870-1956)
   Gooitzen van der Wal, Wonseradeel 28.12.1891
   Baukje van der Wal, Parrega 24.3.1894 - Bolsward 1.10.1988
     geh. Wonseradeel 30.4.1924 Manus Reidsma, Workum 17.4.1886 - Bolsward 5.2.1948
       zoon van Feite Lolkes Reidsma en Teatske Manus Bijlsma.
       Hij groeit op in Parrega waar zijn vader sinds 1890 de herberg-annex-
       fouragehandel/winkel ‘De Drie Botten’ beheert. Er is ook een rijtuigverhuur,
       die Manus een tijd voor zijn rekening neemt. Na zijn huwelijk werkt hij in
       Bolsward bij de koffiebranderij en theehandel ‘van der Plaats’.
     Feite Reidsma, Bolsward 14.12.1927, docent Frans
       geh. Bolsward 26.7.1954 Aaltje van der Zee
       Gjalt Reidsma, Hoogeveen 31.12.1968
       Herma Reidsma, Hoogeveen 12.1.1971
     Jetze Reidsma, Bolsward 23.2.1931, beleidsmedewerker CNV
       geh. Emmen 24.9.1962 Trijntje Haan
       Herman Reidsma, Utrecht 9.9.1964
* Siemen Gooitzens van der Wal, 1863-1912
Aukje van der Wal, IJlst 28.11.1865-29.6.1890, geh. Eeuwe Lootsma, 1866
Dieuwke van der Wal, Workum 20.5.1869-28.5.1936, geh. Jan Nauta, 1871
Rindert van der Wal, Workum 19.6.1872-22.6.1872
Jelle Rindert van der Wal, Workum 18.9.1878-8.9.1955, schilder, geh. Klaske Visser, 17.6.1878
   emigreert in 1913 naar Canada (Edmonton (Alberta), Grand Rapids, Redlands)

woonplaats en werkzaamheden:
huis- en rijtug-schilder
Gooitzen was ook een enthousiast amateur-kunstschilder.
Hij maakte (volgens de overlevering) schilderijtjes op allerlei
losse stukjes hout, maar ook wel op doek (zie hieronder).

documenten
Gooitzen woonde in 1850 in Heeg, 1856 in IJlst, 1866 in Workum en
in 1889 (?) in Hijlaard. Later keerde hij terug naar Workum waar hij overleed.
Hij wordt beschreven als vroom en als een patriarch. Hij ging met al zijn
kinderen mee met de Doleantie en speelde een rol bij het stichten van de
dolerende kerk in Tjerkwerd.
Zijn kleindochter Fokje van der Wal vertelde dat ze vaak een beetje bang werd van
de dingen die pake Gooitzen zei als hij het gezin van zijn zoon Jetze in Parrega bezocht.
Het waren nogal zwaarmoedige woorden over 'geestelijke boosheden in de lucht'
en dergelijke. Ze kon er dan slecht van slapen (aldus Gjalt Reidsma 1968, info 2005).
Symen Symens van der Wal, de vader van Gooitzen, is niet oud geworden.
Hij was zeer belezen op het gebied van het geloof en schreef daar ook over.
Gooitzen van der Wal heeft uit de documenten van zijn vader het een en ander
overgeschreven.

Van Gooitzen van der Wal hangt in het Fries Scheepvaartmuseum een
schilderij (olieverf op doek, gedateerd 1855).
Het betreft een afbeelding van de Eekmolen te IJlst met bijbehorende woning
en bedrijfsgebouwen. In de middelste gevel een gevelsteen met afbeelding
van een molen en '1749 / de Ekers'. In het water ligt een boeier afgemeerd.
Afmetingen hoogte 35.0 cm, breedte 57.5 cmSchilderij van de hand van Gooitzen van der Wal, in eigendom van Yke Osinga (1934)
Gezicht op Workum-Noord.


Schilderij van de hand van Gooitzen van der Wal, in eigendom van ???
Straat in Workum (?)


Schilderij van de hand van Gooitzen van der Wal, in eigendom van Siemen Wiersma
De toren van WorkumBeschildering van een antiek luierbakje van de hand van Gooitzen van der Wal, in eigendom van ???????? Busser
Mozes in een biezen mandje

Jetze van der Wal (1861-1949) op de foto ongeveer 80 jaar oud1924 trouwfoto Baukje van der Wal (1894-1988) en Manus Reidsma (1886-1948)