Sytse Bouwes Algera, Gaast 25.8.1833 - Gaast 6.4.1898     index

ouders
Bouwe Baukes Algera, 1791-1869
Baukjen Ages Agema, 1790-1860

gehuwd met
13.5.1865 Bolsward Jantjen Epeus van Hylckama Vlieg, 1838-1923

kinderen
Baukjen Algera, Wonseradeel 28.2.1867-1941
Feikjen Algera, Wonseradeel 17.7.1868-1954
* Aaltje Algera, 1870-1956
Sijmen Bouwe Algera, Wonseradeel 30.12.1871-1962, timmerman, waterschapsontvanger,
     gemeenteraadslid, kerkvoogd te Gaast
Klaaske Algera, Wonseradeel 28.1.1874-1934
Epeus Algera, Wonseradeel 9.10.1876-1973, timmerman te Gaast, compagnon van Sijmon Bouwe
Bouwe Bauke Algera, Wonseradeel 10.8.1878-1928, huisschilder te Genum
Bauke Algera, Wonseradeel 12.4.1882-1954, kruidenier te Koudum

woonplaats en werkzaamheden:
timmerman te Gaast
hij bouwde in 1875 de christelijke school in Gaast voor F 4400,-
De kerkvoogden wilden er niet op laten inschrijven - dat kostte maar
tijd en geld en Algera bouwde best...

documenten
De advertentie waarmee Bouwe Baukes Algera de "Affaire als Timmerman en Metselaar"
aan zijn zoon Sytze Bouwes Algera overdroeg: