Alle Tjerks van 't Zet, Allingawier 6.4.1806 - Dedgum 28.12.1866     index

ouders
Tjerk Tjerks van 't Zet
Jeltje Alles Zandstra

gehuwd met
1829 Geertje Hantjes Hannema, 1807

kinderen
* Jeltje Alles van 't Zet, 1842-1868

woonplaats en werkzaamheden:
boer

documenten
foto Alle Tjerks van 't Zet


levensbeschrijving van Alle Tjerks van 't Zet
de eerste pagina's:
andere kinderen van Tjerk Tjerks van 't Zet en Jeltje Alles Zandstra naast Alle Tjerks:
Sjoerd Tjerks van 't Zet, Idsegahuizen 22.6.1812 - Greonterp 16.1.1892
    geh. Bolsward 28.9.1837 Janke Klazes Visser, Dedgum 1803 - Dedgum 20.12.1847
    dochter van Klaas Gatses Visser en Antje Douwes de Boer
    kinderen:
    Jeltje Sjoerds van īt Zet, Workum 21.3.1839 - Rauwerderhem 25.3.1895
       geh. 24.5.1862 Wonseradeel Gooitsen Gerrits Koopmans Baarderadeel 21.3.1834 - Rauwerd 1.2.1908
       zoon van Gerrit Koopmans en Bootje Gooitsens Bootsma
    Douwe Sjoerds van īt Zet, Dedgum 19.4.1841 - Dedgum 12.10.1915
       geh. 21.5.1870 Tjitsche Lolkes Dijkstra, Parrega 26.4.1845 - Bolsward 06.1.1896
       dochter van Lolke jeltes Dijkstra en Feikje Douwes de Boer
    Tjerk Sjoerds van īt Zet, Dedgum 26.4.1842 - Bolsward 26.4.1896
       geh. 20-05-1865 Wonseradeel Akke Sijmons Scheepsma, Schettens 1.10.1839 - Schettens 26.9.1900
       dochter van Sijmons Klazes Scheepsma en Gerbrig Wybrens Douwma
    Trijntje Sjoerds van īt Zet, Dedgum 28.3.1844 - Leeuwarden 9.8.1930
       geh. 2.5.1868 Wymbritseradeel Gerben Tjittes de Boer, Wymbritseradeel 21.10.1841 - Hennaarderadeel 30.12.1908
       Janneke de Boer, Idzegahuizen 28-02-1869 - Hennaarderadeel 15.6.1892
          geh. Klaas Wiersma 1866-1934, zie Epke Klazes Wiersma 1837-1919
       Janke de Boer, Wymbritseradeel 5.4.1871 - 2.5.1871
       Sjoerd de Boer, Wommels 16-07-1873 -
       Tjitte de Boer, Hennaarderadeel 17.1.1878 - 3.3.1878
       Janke de Boer, Hennaarderadeel 29.3.1880 -
    Alle Sjoerds van īt Zet, Dedgum 16.12.1847 -
      
bron parenteel Sjoerd Tjerks van 't Zet: Carla van 't Zet