Wiert Jans Wieringa, Eenrum 21.2.1787 - Baflo 29.1.1855     index

ouders
Jan He(e)mes, 1743-1807
Dirkje Wierts, ? - Eenrum 30.1.1797

gehuwd met
13,6,1813 Baflo Grietje Pieters Klunder, 1791-?

kinderen
* Pieter Klaassens Wieringa, 1826-1904

woonplaats en werkzaamheden

documenten
Onderstaande informatie komt uit het Boerderijenboek van het Halfambt. Het Halfambt beslaat het gebied tussen Winsum, Baflo, Tinallinge, Warffum, Den Andel, Eenrum en Mensingeweer.
Wiert Jans Wieringa en Grietje Klunder worden in dit boek op verschillende plaatsen genoemd in verband met de koop en verkoop van land en behuizing.
3-1-1816: koop van herberg plus kruidenierswinkel (kremerij) Meijmaweg 21, Rasquert.

In 1818 koop van de boerderij 'Het Olhof', Brandenburgerpad 4, Rasquert. "Een behuizing met een tuin en daarachter nog een buitentuin, alsmede de beklemming van een groot hof, vaste huur f. 26
Geschiedenis van 'Het Olhof':"Waarschijnlijk is het hof in het begin verpacht want op 6 augustus 1285 verklaart Hermannes Busseel het hof te Baflo onder zekere voorwaarden levenslang in pacht te hebben ontvangen.
Op 20 oktober 1302 verklaart Osdo, prior in het convent van Selwerd, na de dood van de abt Gerhardus geen recht meer te hebben op het hof te Baflo, dat door abt Gerhardus werd gepacht van Otto, bisschop van Munster.
Op 24 augustus 1404 geeft Otto, bisschop van Munster, het hof te Baflo aan magister Fredericus van Baflo en de gebroeders Fredericus, Mello en Tijtardus van Oldehove in lijfpacht. Later schijnt het meer als prebende of leen te zijn uitgegeven.
Op 25 maart 1454 geeft Walramus de Moirsa, bisschop van Munster, het hofje aan Rudolf Agricola en zijn leermeester Anthonius, pastor en persona te Baflo, 'onder voorwaarde van eene jaarlijksche uitkeering van 14 marken mustersche penning aan den Bisschop.'
Een brief van 23 oktober 1454 bevat een overeenkomst tussen Anthonius, persona te Baflo, en Hendrik, abt te Selwerd (de vorige persona van Baflo en waarschijnlijk de vader van Agricola), waarbij eerstgenoemde en Rudolf Agricola zolang ze leven gelijkelijk genieten van de prebende en de langst levende alleen.
Op 4 maart 1670 is er sprake van het 'Selwerder Hofje' te Baflo (misschien een naamsverandering door inlijving van het Selwerderklooster), groot 1/2 juk en enige roeden, 'huur doende 20 carolusguldens zonder geschenk te gebruiken, mits oude uitgaande boomen te verwisselen tegen jonge boomen.'

In 1823: koop 7 jukken land (3.5 bunder) te Rasquert. Huur: f.21. Koopprijs: f.2165
In 1824: huur van land te Rasquert: 36.46.83 bunder
In 1824 wordt de huur gestopt van (behuizing met landerijen) te Rasquert; eigendom, behorend bij boerderij Azinga. (huur:f.1600)
In 1834: verkoop van de herberg en de kremerij voor f.1200.
In 1837: koop van een boerderij, Rudolf Agricolastraat, Baflo, (een in 1960 afgebroken boerenbehuizing, met van oudsher 68 jukken Provincieland, behoorde tot voor 1594 aan het klooster Selwerd. Van deze 68 jukken lagen er 13 jukken bij het huis en heem, ten westen van het dorp Baflo, 39 jukken tussen Tinallinge en Baflo, en 16 jukken op de Tinallingermeeden, te zuidoosten van Abbeweer.
37.69.20 bunder land. Koopprijs f.18.000.
15-5-1839: verkoop van 3.70.40 bunder land bij Rasquert. (Koop van 1823?)
23-1-1843: verkoop van de boerderij aan de Agricolastraat met 27.60.30 bunder land voor f.8.600.
23-1-1843: verkoop van 10.08.90 bunder bij Tinallinge voor f. 2250. Samen beslaat dat het in 1837 gekochte land.
30-1-1846: verkoop boerderij 'Het Olhof' plus land (2.08.10 bunder), 'Het Oude Hof', voor f.1.550.