Jan He(e)mes, 1743 - 1.10.1807     index

ouders
? Heme Jans uit Den Andel trouwt op 09.10.1743 met Liefke Jans van Eenrum.
(BRON: den Andel, DTBL NH, T:1728-1750 AND01)


gehuwd met
mei 1778 Dirkje Wierts, 1743?-1797

kinderen
Heeme Jans *Eenrum 07.09.1783. Op 09.09.1811 getrouwd met Hilje Cornelis, *19.08.1789
* Wiert Jans Wieringa, Eenrum 1787-1855
Jan Jans Wierenga, *Eenrum 23.09.1797 - Eenrum 15.04.1871. Op 30.08.1847 getrouwd met Hendriktje Rijpkes Buikema, *Eenrum 1812
woonplaats en werkzaamheden

documenten
Uit het Boerderijenboek van het Halfambt:
Voor 1755 waren Heme Jans en Liefke de beklemde meiers van een inmiddels verdwenen boerderij in Saaxumhuizen. Deze boerderij was eigendom van het Jacobijnenklooster in Winsum. De huur bedroeg in die tijd 47 guldens, 2 duiten, 4 stuivers.
In 1762 verzoekt Heme Jans aan Gedeputeerde Staten van Stad en Lande om vrijgesteld te worden van de betaling van de jaarlijkse huur, omdat zijn goederen in december 1761 door 'vlammen verteert' zijn.
Op 25 juni 1799 verkoopt Jan Hemes te Eenrum de boerenplaats, bestaande uit een keuken, middenhuis en Friese schuur met de overdracht van 16,5 juk en 35 roeden land, vaste huur 68 carolusguldens aan de kerk van Eenrum , voor f 2502 aan David Cornelis, getrouwd met Tietje Jacobs te Saaxumhuizen.

Op de lijst van vaste goederen, in 1806 opgemaakt, komt Jan Hemes voor als beklemde meier van 16,5 juk land, die bij zijn behuizing 'getekend nr. 11' gelegen zijn. De jaarlijkse huur bedraagt f 68 verschuldigd aan de kerk te Eenrum.

Boerderij aan de Hornsterweg 1 te Eenrum
In 1778 wordt de boerderij door de voogden van de kinderen van wijlen Grietje Berents en door Jan Hemes voor zichzelf en Derktjen Wierts voor zichzelf verkocht aan Ebels Hendriks en Geeske Jacobs.