Sybolt Meertens, 10.9.1703 - 1773     index

ouders
Meerten Lourens, 1670-1707
Anje Jacobs, ca.1674 - ca 1743

gehuwd met
19.4.1736 Anje Garmts, overleden in 1782

kinderen
* Jacob Sybolts, 1736-1810

woonplaats en werkzaamheden

documenten
"Sijbolt Meertens en Anje Garmts van Breede woonden, evenals hun zoon Meerten op de boerderij ten zuiden van Tinallinge, thans eigendom van de fam. Addinga. In 1773 werd de eigendom van deze landerijen door de provincie verkocht; 82 en 1/2 jukken, 36 roeden behuisde landen, soo Sijbolt Meertens weduwe gebruikt, 's jaars 117 gl., 3 jaar restante huur. Koopprijs f. 6175." (Ommelander geslachten)